Nyhedsbrev for maj: Hvordan kan Skovhus Privathospital også fremover byde ind til tværgående samarbejder på sundhedsområdet?

I Skovhus Privathospitals nyhedsbrev for maj måned sætter vi fokus på de tværgående samarbejder. For spørgsmålet i overskriften er et, jeg og mine medarbejdere stiller os selv, og som åbner svarmuligheder, der rækker ud over Skovhus Privathospitals virke.

For som du nok også ved, forvalter Skovhus Privathospital også en række andre tilbud og indsatser, der ligesom hospitalet er sat i verden for at skabe helhedsorienteret behandling eller støtte til mennesker i udsatte livssituationer.

Der findes selvfølgelig mere end ét svar. Behovet for tværgående samarbejder på sundhedsområdet udvikler og forandrer sig nemlig i takt med det øvrige samfund. Derfor er spørgsmålet ligeså aktuelt i dag, som det var i går, og dét motiverer os til hele tiden at blive bedre og fastholde fokus på, hvordan vi bedst muligt samarbejder og koordinerer vores indsatser på tværs af lovgivning og sektoransvarlighed – til gavn for det enkelte menneske. Det skal handle mere om, hvordan systemet kan tilpasses den enkelte borger, hvad der giver bedst mening for individet, og mindre om, hvordan vi kan putte borgeren ned i den korrekte kasse.

Derfor er jeg også glad for, at du i dette nyhedsbrev kan læse om to af Skovhus Privathospitals seneste bud på, hvordan vi byder ind til at styrke det tværfaglige samarbejde. Det er nemlig i højt fokus i vores nyeste indsats, Skovhus Bo og Afhængighedsbehandling, og spiller også en rolle på Skovhus Herberg og Forsorgshjem, der i april måned kunne udvide med yderlige fire pladser til mennesker i hjemløshed. Med andre ord finder du i nyhedsbrevet for maj, vores to seneste bud på svar til det indledende spørgsmål. Du kan læse hele nyhedsbrevet via linket nedenfor.

Rigtig god læselyst!

Kit Helmig Kjærsgaard
Sygehusdirektør for Skovhus Privathospital