Skovhus’ historie – en del af noget større

Skovhus Krisecenter hører under Skovhus Privathospital, som er en del af den privatpsykiatriske koncern Gran Recovery and Health, der har næsten 40 års erfaring og mere end 400 medarbejdere. Ud over krisecenteret og privathospitalet forvalter Skovhus også et herberg & forsorgshjem og en afdeling med fokus på afhængighedsbehandling. Desuden råder koncernen over 16 botilbud, 10 beskæftigelsestilbud og tre mindre virksomheder, der understøtter hverdagen, trygheden og de fysiske rammer i vores kerneopgaver.