Certificeringer og verdensmål

Skovhus Krisecenter er en indsats under Skovhus Privathospital, som er certificeret i kvalitetsledelse og FN’s verdensmål – specifikt mål 3, sundhed og trivsel, og mål 4, kvalitetsuddannelse.