Dokumentation

Skovhus Krisecenter og den koncern, vi er en del af – Gran Recovery and Health – er certificerede inden for kvalitetsledelse og FN’s verdensmål. Find mere information her sammen med dataetik, persondata- og cookiepolitik samt whistleblowerordning.

Dataetisk politik

Politikken beskriver, hvordan hele koncernen Gran Recovery and Health håndterer data. Med data menes både personlige oplysninger, som kan henføres til konkrete personer samt andre typer data.

Cookiepolitik

Vi følger EU’s lovgivning på området på alle vores hjemmesider og selvfølgelig også her. Her kan du læse cookiepolitikken i sin helhed, ligesom du kan finde og ændre i dit samtykke, så tit du vil.

Certificeringer og verdensmål

Skovhus Krisecenter er sammen med koncernen Gran Recovery and Health certificeret i kvalitetsledelse og FN’s verdensmål – specifikt mål 3, sundhed og trivsel, og 4, kvalitetsuddannelse.

Whistleblowerordning

Her finder du vores whistleblowerordning, som er administreret af revisionsfirmaet Deloitte. Ordningen er tilgængelig for både patienter og pårørende, medarbejdere og udenforstående.

Persondatapolitik

Vores kunders, patienters og beboeres privatliv har stor betydning. Vi har selvfølgelig politikker på området for alle typer indskrivninger og kommunikation for alle vores virksomheder. Dem finder du samlet på hjemmesiden for den koncern, Skovhus Krisecenter er en del af.

Tilfredshedsundersøgelser

Skovhus Krisecenter er en underafdeling af Skovhus Privathospital, som har en meget høj tilfredshed med behandling, personale og faciliteter. I 2021 var de oppe på 97% tilfredshed hos deres patienter. Find årets og tidligere års undersøgelser her.