Ny chef for personale og drift på Skovhus Privathospital

I dag tiltræder Lisette Schmidt som chef for personale og drift (CPD) på Skovhus Privathospital.  

Lisette har over det sidste halvandet år langsomt overtaget CPD-opgaver og -ansvar, så det er bestemt ikke et ukendt territorie, hun nu betræder. Det sidste år har hun sideløbende med arbejdet taget en diplomuddannelse i ledelse, som hun den 9. juni satte sidste punktum ved. På den måde er hendes nyerhvervede viden hele tiden sat i spil i konkrete kontekster, og omvendt har hendes indgående kendskab til ledelsesopgaverne på Skovhus også kvalificeret uddannelsens fokus.