Koncerndirektør valgt ind i bestyrelsen for Dansk Sundhed og Velfærd

I fredags var der generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd. På programmet var bl.a. valg til bestyrelsen, og her blev Gran Recovery and Healths koncerndirektør, Grete Mikkelsen, valgt ind. Dansk Sundhed og Velfærd er en sektion i DI Service, som har til formål at øge kendskabet og bevidstheden om potentialet ved inddragelse af de private kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet, lokalt, regionalt, nationalt og på nordisk niveau.

Her kan du se de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Hele arrangementet blev afholdt i Industriens Hus, ved Rådshuspladsen i København. Her ses Grete Mikkelsen med den smukke udsigt over byen bag sig