En hyldest til den faglige alsidighed

Som spiller en kæmp rolle for både børn og kvinders dagligdag!

I dag starter efterårsferien for mange børnefamilier, og det betyder et kærkomment afbræk fra skole for de fleste børn og unge. Sådan er det også på Skovhus krisecenter. Dog er det at gå i skole en endnu vigtigere daglig rutine for de børn og unge, som bor her – og på landets andre krisecentre – end for andre børn.

For når ens verden er vendt på hovedet og i de fleste tilfælde har været præget af en meget turbulent og utryg periode op til flytningen, er det at have en så almindelig skolegang som muligt, med venner og faste rutiner, ekstra vigtigt. For i skolen er der mulighed for at være sammen med jævnaldrende, og komme ud af krisecentret under trygge forhold. Det giver mulighed for, at den usikre situation de er i, for en stund får lov til at glide i baggrunden. At gå i skole er derfor ikke alene vigtigt for børn og unges faglighed, men i mindst lige så høj grad for deres sociale samvær med jævnaldrende.