Koncerndirektør valgt ind i bestyrelsen for Dansk Sundhed og Velfærd

I fredags var der generalforsamling i Dansk Sundhed og Velfærd. På programmet var bl.a. valg til bestyrelsen, og her blev Gran Recovery and Healths koncerndirektør, Grete Mikkelsen, valgt ind. Dansk Sundhed og Velfærd er en sektion i DI Service, som har til formål at øge kendskabet og bevidstheden om potentialet ved inddragelse af de private kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet, lokalt, regionalt, nationalt og på nordisk niveau.

En af de allerførste medarbejdere har været her i 25 år

Efter at have været på flere af Granhøjens botilbud gennem årene, var Malene med til i 2007, at åbne Skovhus Privathospital. I dag er hun forstander på Skovhus kvindekrisecenter.