Nyt kvindekrisecenter åbner i Nykøbing Sjælland

Ifølge Socialstyrelsens seneste undersøgelse om voldsudsatte kvinder og børn på krisecenter bliver halvdelen af alle henvendelser til kvindekrisecentre afvist grundet pladsmangel. Det håber vi at kunne være med til at afhjælpe i fremtiden, da Granhus åbner kvindekrisecenter 9. marts i Nykøbing Sjælland.

”Når vi åbner et kvindekrisecenter, er det for at sikre kvinderne og de børn, der kommer med, mod yderligere fysisk og psykisk overlast, og vores mål vil samtidig være at give den enkelte kvinde værktøjer til en udvikling, hvor de selv igen kan håndtere deres situation og komme videre i livet. Til den proces trækker vi på vores erfaringer og ekspertise fra en tværfaglig og kompetent medarbejdergruppe,” fortæller daglig leder og familieterapeut Malene Ehlerts.

I arbejdet med psykisk sårbare, voldsudsatte kvinder er der behov for en anderledes fleksibilitet og effektivitet i opgaveløsningen. På kvindekrisecentret Granhus lægger vi derfor vægt på, at medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat. På den måde sikres et helhedssyn på kvinder og børn, en høj kvalitet og de specialkompetencer, der skal til for at løse de særlige og forskellige problemstillinger, kvinderne kommer med.


En ny start og forebyggende indsatser

Ifølge Landsorganisationen for Kvindekrisecentre er børn, der lever i familier med vold, i risiko for selv at ende i et voldeligt forhold. Derfor er det vigtigt, at børnene, såvel som kvinderne, bliver hørt, forstået og respekteret ud fra egne præmisser, så de kan få dækket deres behov for støtte og omsorg. En del af kompetencerne i den tværfaglige medarbejdergruppe gør, at vi også kan yde en forebyggende indsats for kvindernes børn.

”For at støtte kvinderne i mestring af eget liv, vil vi også lægge vægt på at skabe en god overgang, når de fraflytter Granhus. I den forbindelse fokuserer vi på at etablere og udbygge et samarbejde med eksterne parter fx jobcenter, sagsbehandler, egen læge osv. med henblik på brobygning, så den enkelte kvinde får den bedst mulige støtte også på længere sigt, ” fortæller socialrådgiver Anja Jacobsen.

Kvinder, der kommer på krisecentre, er ofte flyttet væk fra deres gamle liv og netværk. En del af den langsigtede støtte er derfor også at hjælpe kvinden med at skabe nye sociale kontakter og dermed skabe et nyt netværk og livsgrundlag. Det kan være med til at modvirke social isolation samtidig med, at det kan støtte og motivere kvinden til ikke at gå tilbage til det skadelige liv og forhold, hun kom fra.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har været udsat for vold i nære relationer, uanset om volden har været fysisk eller psykisk, kan du og dine børn få hjælp på Granhus Kvindekrisecenter.

Granhus er et tilbud om midlertidigt ophold og akut støtte, omsorg og rådgivning til kvinder med og uden børn, hvis de ikke kan opholde sig i eget hjem på grund af vold eller trusler om vold.

Vi har plads til 16 kvinder med eller uden børn.

Du kan kontakte Granhus døgnet rundt på telefon 81 88 18 00 og mail kontakt@granhuset.dk